>

Back 1 2 3 4 5 6 NextSama F Nejad

زن می تواند با تایید دادگاه در صورتیکه در معیشت خانواده اختلال نشود مرد را از اشتغال به شغلی که منافی مصالح یا حیثیت خود است منع کند.

By Sama Farkhondeh Nejad|

در صورت سرقت یا انتشار عکس و فیلم و فایل های شخصیتان با مراجعه با دادگستری محل سکونت خود ( در تهران به دادسرای ویژه جرائم رایانه ای ) و طرح شکایت و اخذ مرجوعه قضایی به پلیس فتا مراجعه نمایند.

در ضمن هرگونه مستندات را به همراه داشته باشند.

By Sama Farkhondeh Nejad|

ایا کارفرما مجاز به اخراج کارگر می باشد؟

کارفرما حکم اخراج کارگر را باید از مراجع حل اختلاف کسب کند و در این خصوص یکی از موارد زیر را باید اثبات کند:

- کوتاهی کارگر از وظایفش

- کاستن از حجم فعالیتهای کارگر

- عدم تفاهم کارگر و کارفرما

 

By Sama Farkhondeh Nejad|

زمانی که قسمتی از جرم در ایران واقع شود یا نتیجه جرم در کشور ایران حاصل شود . در هر دو حالت در حکم جرم واقع شده در ایران است و دادگاههای ایرانی صالح به رسیدگی هستند.

مانند زمانی که تیراندازی از خاک ترکیه و نتیجه این عمل برروی شخص مجنی علیه ( قتل ) در ایران حاصل شود یا زمانی که بخشی از جرم کلاهبرداری در ایران و بخشی در کشور دیگری واقع شود .

By Sama Farkhondeh Nejad|

چنانچه محکوم به در تصرف شخصی غیر از محکوم علیه باشد و او مدعی حقی اعم از عین یا منافع نسبت به محکوم به باشد . می تواند از طریق اعتراض ثالث در دادگاهی که حکم قطعی را صادر کرده طرح دعوا نماید .

By Sama Farkhondeh Nejad|

آرای شورای اختلاف به دستور رئیس شورا و یا صدور اخطار اجرایی به عمل می آید و در صورت عدم اجرای حکم بوسیله محکوم علیه

پرونده برای اقدامات اجرایی به دایره اجرای احکام دادگستری ارسال خواهد شد و نیازی به صدور اجرائیه نیست.

By Sama Farkhondeh Nejad|

در شهادت به جرح  یا  تعدیل حسن ظاهر برای اجرای عدالت کافی نیست.

By Sama Farkhondeh Nejad|

چنانچه گواهی شهود معرفی شده در اثبات جرح یا تعدیل شاهد با یکدیگر معارض باشند از اعتبار ساقط است.

By Sama Farkhondeh Nejad|

به گزارش روزنامه حریت، سفر گردشگران روس به ترکیه طی ماه های گذشته به شدت کاهش یافته است.

بنا به اعلام مقامات دولتی آنتالیا به عنوان یکی از مقاصد اصلی روس ها در سال های گذشته، سفر گردشگران روس به این منطقه در ماه ژانویه سال 2016 نسبت به سال گذشته 81 درصد سقوط کرده است.

بنا به آمارهای رسمی ارائه شده، به طور کلی سفر گردشگران به آنتالیا نسبت به مدت مشابه سال گذشته 17 درصد کاهش داشته است.

این بدترین آمار سفر گردشگران به آنتالیا در ده سال گذشته است.

گردشگران روس در سال های گذشته از جمله بیشترین مسافران حاضر در آنتالیا محسوب می شدند.

به طور کلی بیشترین گردشگران ورودی به ترکیه در سال های گذشته را روس ها تشکیل می دادند اما با تشدید تنشها بین دو کشور در پی حمله ترکیه به جنگنده روسیه، سفر روس ها به ترکیه به شدت کاهش یافته است.

به نظر می رسد در پی افزایش ناامنی در شهرهای ترکیه، صنعت گردشگری این کشور در حوزه های دیگر نیز شاهد کاهش کاهش شدید محبوبیت و درآمد باشد.

By Sama Farkhondeh Nejad|

ازدواج مجدد مادر حق حضانت وی را به نفع پدر ساقط می کند اما در مواردی که پدر فوت کرده باشد ازدواج مجدد مادر موجب سقوط حق حضانت وی نخواهد شد.

در صورتی که پدر و مادر هر دو فوت کرده باشند حضانت با جد پدری و پس از آن با سایر خویشاوندان طفل است .

تعیین هزینه متعارف جهت حضانت با دادگاه است و پرداخت آن با بعهده پدر یا جد پدری می باشد.

By Sama Farkhondeh Nejad|